Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 73 (0.214 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Avd B Brev"
[1] 2     Next    Last
[texts]Okänt innehåll - Filipsborgsarkivet
Ett svårläst brev, troligen ur Bergman Hummel & co:s kopiebok
Keywords: kalix id 688; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev
Downloads: 4
[texts]En förfärlig affär - Filipsborgsarkivet
Ett väldigt svårläst brev. Brevet börjar med ett lycka till och en önskan om bättre fortsättning än sista tidens elände. Man skyller på den förfärliga riksbanken som man betraktar som helt omöjlig och anses vara de argaste fordringsägarna
Keywords: kalix id 674-679; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev
Downloads: 46
[texts]Johannes Sällströms kopiebok 1875-77 - Bergbom Svanberg & Co
Kopieboken som tillhört Johannes Sällström, med kopior av brev skickade under perioden juni 1875 - april 1877
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd b brev; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 72
[texts]Tackbrev - Filipsborgsarkivet
David Hummel tackar Johan August Bergman för det vänliga och tilltalande brev han tidigare fått. Han beklagar också J.A. Bergmans dåliga hälsa som tydligen inte vill bli bättre. Även frågor som berör den nalkande järnvägsdragningen i Norrbotten diskuteras.
Keywords: kalix id 680-683; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev
Downloads: 86
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Keywords: kalix id 713; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[texts]Skogsaffär - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg säljer avverkningsrätten av den egna utstämplade skogen på Näsbyhemmanet, till Gustaf åström för 1,38 kr / träd. Av detta skall 600 kr betalas omgående. återstoden i augusti 1907.
Keywords: kalix id 155; kalix avd b brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; åström; näsbyn
Downloads: 12
[texts]Anställning i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne tackar för brevet och berättar att Hermans resa upp till Björkfors troligen kommer att ske under juni månad. Exakt vad arbetsuppgifterna kommer att bli för Herman kan Manne dock inte uttala sig om.
Keywords: kalix id 809; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Framgång och problem - Filipsborgsarkivet
Manne berättar i brevet om hur positiv information från Dufva inkommit, vilket berör snickeriet i Luleå. Man har inlämnat en av Ekengren utställd växel och av Bergman Hummel & Co accepterad växel på 50.000 kronor och i dag fått pengar. Glad över att detta kunde genomföras då ekonomin i nuläget en tid varit ansträngd. Sista tiden har livet uppehållits genom ficklån av farbror Emil. Ekengren har däremot inte bistått med ett enda öre...
Keywords: kalix id 733-735; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 30
[texts]Framgång och problem - Filipsborgsarkivet
Manne berättar i brevet om hur positiv information från Dufva inkommit, vilket berör snickeriet i Luleå. Man har inlämnat en av Ekengren utställd växel och av Bergman Hummel & Co accepterad växel på 50.000 kronor och i dag fått pengar. Glad över att detta kunde genomföras då ekonomin i nuläget en tid varit ansträngd. Sista tiden har livet uppehållits genom ficklån av farbror Emil. Ekengren har däremot inte bistått med ett enda öre...
Keywords: kalix id 732; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 17
[texts]Personupplysning - Filipsborgsarkivet
Denna Julius Jacobsson får här svar på frågan om Ad Törnqvists solidité. Svaret blir att. "han är förvaltare på egendom som tillhör Bergman (på Björkfors gods). Den rekvisiotion som han gjort skett på salubodens och verkets räkning. I övrigt får vi meddela att han till sin person och ställning i alla avseende är fullt pålitlig"-
Keywords: kalix id 824; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 6
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör lämnar kompletterande uppgifter om leveranser till en rad kunder
Keywords: kalix id 816; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Föreståndare i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne skriver på uppdrag av mamma och berättar att hon har ett förslag till ny föreståndare på Björkfors lantbruk och hans namn är Herman Örtenblad från Elfsborgs län. Hon tycker att han är synnerligen lämplig för ändamålet med hänsyn till hans bakgrund och utbildning. Dessutom är han intresserad att flytta upp till norrland, varför en sådananstälning skulle vara synnerligen lämplig.
Keywords: kalix id 736-737; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 39
[texts]Problem med utnämning - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar John om att Engelska regeringen vill få mer information till utrikesministeriet, innan John kan bli Engelsk vicekonsul i Luleå distrikt.
Keywords: kalix id 719; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Ekonomiska frågor - Filipsborgsarkivet
Tyvärr saknas en eller flera sidor från början och slutet räknat, vilket gör att det är svårt avgöra med säkerhet vem som skrivit brevet. Men av ämnet att döma så är det med stor sannolikhet Manne Bergman som skrivit brevet till den tidigare nämnda Bäck. Dom fortlöpande affärerna diskuteras samt andra ekonomiska frågor bl.a. om betalningar, försäkringsärenden och bokföringar mm...
Keywords: kalix id 806-808; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 40
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Åkerstöm besöker tant Hummel innan han lämnar Stockhom. Enligt påstående från Seagraves skall ett dokument med förnedrande omdömen om John Bergman ha kommit till utrikesdepartementet, där han beskrivs som fullkomligt inkompetent att sköta engelska konsulatet i Luleå, Haparanda och Kalix. Boman påpekade att skriften synbarligen inlämnats av avund och att brevskrivaren är någon person från Bergman Hummel & Co:s eget kontor i Stockholm...
Keywords: kalix idd 695-696; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 60
[texts]Missnöje i bolaget - Filipsborgsarkivet
Här lämnar P.A Svanberg och C Bergbom synpunkter och svidande kritik över Johannes Sällströms förtjänst som förlagsman i Bergbom, Svanberg & Co under åren 1877- 1891.
Keywords: kalix id 128-131; kalix avd b brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; bergbom; svanberg; förlagsman
Downloads: 50
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Han återkommer ändå löpande till oron över morbror Deutsch allmänna mentala tillstånd. Han lägger sig i affärerna och drar slutsatser av öösryckt information som han tolkar som han vill, som oftast utmynnar i en domedagsprofetia. Till Manne berättar Ekengren att han har skrivit till Johan August och bett att inte längre sälja med förskott utan att han kunde hjälp...
Keywords: kalix id 724-727; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 36
[texts]Arbete och fritid - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar en rapport om dom goda affärerna. Johan August är i Paris vid detta tillfälle så därför skickas brevet dit. Företaget Jo. Ödberg berörs angående virkesleveranser. Omsättningen/ Transaktiner i bank lberörs ikaså. En man vid namn A Åberg har lämnat in en räkning över utlägg för telegramutskick, plus ränta, eftersom hans lilla lön inte tål en så liten avgift.
Keywords: kalix id 757-758; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Affärsrapport - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer.
Keywords: kalix id 790-794; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Brev till David Törnqvist - Grytnäsarkivet
Ett odaterat brev från J.A. Bergman till David Törnqvist
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare david törnqvist
Downloads: 14
[texts]Ekonomisk rapport - Filipsborgsarkivet
Manne skriver och ber om upplysningar. Det har nämlligen sprungit en man på kontoret som frågat om något som skulle varit utställt på en exposition i Berlin. Eftersom inget svar ännu kunnat ges, önskade han att åtminstone få det till Tyska konsulatet adresserade brevet. En karl som sade sig vara ombud för snickeriarbetaren Carl Edvard Ekman, som för närvarande vistades i Göteborg var också inne på och bgärde att få uttaga Ekmans prestbetyg...
Keywords: kalix id 769-770; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 51
[texts]Ekonomisk rapport - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar rapport om pågående utlandsaffärer som i nuläget kommer väldigt lägligt. Växelkurserna och dess löptid, är vid varje förhandling om affärerna av stor betydelse för lönsamheten. "Farmor och farbror Carl har nu åter funderingar om dom skall slå sig ned i Uppsala, på Rosenvik eller på Ladugårdsgärdet. Det blir antagligen Rosenvik". Eftersom deras våning på "sexan" (på skeppsbron) då kommer att bli ledig, erbjuds Johan August B att hyra våningen som han tidigare...
Keywords: kalix id 738-743; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 48
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 800; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne beskriver hur hans ekonomiska uppgörelser med Enskilda banken ter sig och att Paul omöjligt kan återbetala sitt lån på 12 000 kr denna månad. Manne pekar på att hans tillgångar på kreditivet inte är mer än 30.000 kr, efter alla hans utgifter.
Keywords: kalix id 702-705; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 65
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Brevet handlar om omsättningen av Berner & Nilsens vexlar. Ekengren utrycke oro för att det skall vara möjligt att placera dessa papper. På eftermiddagen lyckades han sälja växlar för 90.000kr för tre månader och 60.000kr för endast två månader och detta till orimligt låg kurs. Åkerström låter senare meddela att Handelsbanken är ovillig att använda växlar dragna på Berner 6 Nilsens.
Keywords: kalix id 691-694; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergma hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 85
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Precis som i tidigare brev kommer problemet med morbror Deutsch upp, denna gång är han inte så glad över att han hålls utanför information om företagets ställning mm.
Keywords: kalix id 728-731; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Brev till okänd mottagare - Grytnäsarkivet
Ett odaterat brev från J.A. Bergman med okänd mottagare
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare okänd
Downloads: 53
[texts]Brännvinsfrågan - Filipsborgsarkivet
Igår mottog vi brev från Hackzell i brännvinsfrågan. Åkerström ansåg det var bäst att jag lämnade orginalet till C.O. Berg och skicka pappa en kopia. "Morbror" Deutsch är fortfarande mycket orolig så det vore bra om pappa kunde sända några lugnade underrättelser till honom. Brevet undertecknat av "pappas tillgivne" Manne B
Keywords: kalix id 697; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 13
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Här kommer så besked om leverans av 300 standards till Belgien, något som man hoppas kan lugna morbror Deutsch. I brevet oroar man sig för gamlingen. "Gubbstackaren har blivit gripen av en sådan förtvivlan över ställningen att vi nästan börjar hysa fruktan att han förlorar sitt föstånd". Manne skriver också att han betalt 10.000 kr till farbror Emil, samt gett kapital till farmor Henrika...
Keywords: kalix id 698-701; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 77
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne berättar om ett brev som kommit från Paris daterat 16/1. Brevet skall tydligen innehålla positiva nyheter om bl.a. B&N ( Bernard & Nilsen). Från andra som Terwangne i Antwerpen kom beskedet att där blev inget att önska, dom erbjöd för dåligt pris per standard. Däremot lyckades affären med Canegem i Gent (Belgien), bättre . En växel på 22.000kr erhälls för 300 standards, något som var välbehövligt...
Keywords: kalix id 706-708; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 64
[texts]Ekonomi och privata ämnen - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och nämner bl.a. att de utlånade 12.000 kronorna till farbror Paul skall inte efter löfte från pappa (Johan August Bergman) behöva återbetala sin skuld så snart. Att driva in denna skuld är absolut inte lämplig just nu, i synnerhet nu när han dessutom ligger ute med sitt namn för Bergman Hummel & Co på 100.000 kronor hos bankerna. I brevet talas om en brand i klensmedjan som måste utredas...
Keywords: kalix id 779-782; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 54
[texts]Ekonomisk rapport och kyrkoval - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar en rapport om affärerna. Inför det stundande kykovalet i Kalix har en ny sökande anmält sig för vilken prosten Wiklund försöker värva röster. Men eftersom Johan August tänker lämna sin röst åt Dixelius så säger Manne att en fullmakt måste skickas för att kunna medverka vid detta val. Till måndag förbereds en liten kostymbal ute på Waldemarsudde för att fira farbror Emils bröllopsdag.
Keywords: kalix id 744-745; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne informerar löpande om dom pågående utlandsaffärerna.
Keywords: kalix id 717-718; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 55
[texts]Anklagelser - Filipsborgsarkivet
Denne okände person sktiver till David och undrar vad illa han gjort, -"vem var det som yrkade på skrivelsen till Vesterbottens bank"? - icke var det du??. Naturligtvis är det David Hummel som beskylls för att ha kränkt och förtalad denna brevskrivare. Att hemligheter och osanningar förts bakom brevskrivarens rygg är likaså riktade emot David Hummel. Självklart så måste den okände brevskrivaren vara David Hummels affärskollega, Johan August Bergman, eftersom dom ofta var i konflikt...
Keywords: kalix id 684-687; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; johan august bergman; david hummel
Downloads: 83
[texts]Bokföringsfrågor - Filipsborgsarkivet
Manne diskuterar bokföringsfrågor resp. lämnar nödvändig inormation om dessa.
Keywords: kalix id 820-821; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 39
[texts]Förfallodagslista - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar en lista över vilka intäkter som är att vänta från olika kunder med förfallodag när kunderna skall ha inbetalt repektive belopp.
Keywords: kalix id 762-764; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 55
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör för dom löpande affärshändelserna till Bäck.
Keywords: kalix id 810-811; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 26
[texts]Rättelseuppgifter - Filipsborgsarkivet
Manne bergman skriver till Bäck och påpekar en del felaktiga uppgifter som han skall rätta till för fakturorna till några företag.
Keywords: kalix id 771-772; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 58
[texts]Bokföringsfrågor - Filipsborgsarkivet
Manne diskuterar bokföringsfrågor resp. lämnar nödvändig inormation om dessa.
Keywords: kalix id 822-823; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 50
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne berättar om att han har anmodat farbror Emil att besöka Boman för att få få de av David Hummel önskade upplysningarna om vem som skickat nedlåtande uppgifter till Utrikesdepartementet för att därigenom smutskasta John Bergmans ansökan om att erhålla titeln Engelsk Vicekonsul i Luleå. Bomans svar blev tyvärr att dokumentet som inkommit var anonymt och kunde därför inte utelämnas...
Keywords: kalix id 714-716; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och redovisar situationen för pågående affärer och därutöver andra förekommande händelser i verksamheten.
Keywords: kalix id 795-799; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 31
[texts]Rättelseuppgifter - Filipsborgsarkivet
Manne bergman skriver till Bäck och påpekar en del felaktiga uppgifter som han skall rätta till för fakturorna till några företag. En revers påstås ha sänts upp till postmästare Horney, vilken han omgående måste lämna till Hummel. Även andra uppgifter i olika affärshändelser diskuteras
Keywords: kalix id 773-778; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 77
[texts]Odaterat brev - Grytnäsarkivet
Odaterat brev från J.A. Bergman till okänd mottagare
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare okänd
Downloads: 38
[texts]Den bekymmersamma morbror Deutsch - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck med anledning av den gamle morbror, Deutsch (fd. ledamot av riksbanksfullmäktige) som på ålderns dagar blivit alldeles överdrivet oroad av företagets framtida ekonomi. Han producerar idéer om hur illa det kommer att gå för alla, något som gör honom själv alldeles nedbruten av oro. Manne ger här instruktioner om att Bäck inte ska delge den gamle någon information om den ekonomiska situationen, endast sådant som framstår som positivt kan han få ta ...
Keywords: kalix id 785-786; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 52
[texts]Utlandsaffärer - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och går igenom aktuella affärshändelser.
Keywords: kalix id 783-784; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 57
[texts]Arbete och fritid - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar en rapport om dom goda affärerna. farbror Wilhelm var inne igår och sade upp en fodran på 7000 kr som förföll i November. Han påstod sig behöva pengarna nu. På begäran från pappa Johan August B berättar Manne om sitt liv utanför kontoret på skeppsbron. "Mina lektioner i Italienska och Franska fortsätter jag med. Engelska läser jag mycket för mig själv och Spanska har jag blott på egen hand studerat...
Keywords: kalix id 750-753; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 44
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar sin far löpande om dom lysande utlandsaffärerna. Men bekymren med med morbror Deutsch kvarstår, i synnerhet hans ständiga påståenden om hur illa det kommer att gå för företaget Bergman Hummel & Co. Av dom lösryckta fragment han hör från Johan August , David Hummel och Carl Fredrik Åkerström drar han alltid negativa slutsatser om bolaget. Han har även bråkat med farbror Emil om att han skall utbetala till faster Henrika hennes innestående medel...
Keywords: kalix id 720-723; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 56
[texts]Ekonomisk rapport - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar redovisar fortlöpande äffärshändelser. Här finns en notering om hur reparationskostnaderna (av en manometer tillhörande bogserbåten Vikings) kall hanteras. Även brandförsäkringen, för samtliga byggnader vid sågverket i Karlsborg, får nya regler.
Keywords: kalix id 765-768; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 56
[texts]Eknomiska frågor - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till Bäck och diskuterar olika ekonomiska frågor bl.a. om betalningar och bokföringar mm.
Keywords: kalix id 803-805; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 44
[texts]Affärsrapport och jobb i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 801; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 54
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)